Lekár bude profitovať z vyliečenia (vyzdravenia) pacienta ...

Zameranie na problémové stavy a ochorenia ...

Miesto pre investigatívnych a bezúhonných lekárov ...

Verejné štatistické monitorovanie účinnosti liečby ...

Verejný monitor kvality lekárov ...

„Prax je kritériom pravdivosti“ bude platiť vždy ...

© 2016 www.ludovaklinika.sk